Sport jest moim życiem i pasją
którą rozwijam od najmłodszych lat.
Rafał Kaczmarek