07

Trening w domu klienta

nauka ćwiczeń oraz wykorzystywanie możliwości treningowych w warunkach domowych

Rafał Kaczmarek