01

Wywiad

Pierwsze spotkanie ma na celu przeprowadzenie wywiadu, który potrzebny jest do zgromadzenia niezbędnych informacji na podstawie których trener przygotuje Twój indywidualny plan treningowy uwzględniający potrzeby oraz cel

Rafał Kaczmarek